VÍCE O TECHNOLOGII

Technologie vstřikování plastů je v České republice i ve světě nejpoužívanější metodou na zpracování termoplastů, polymerních směsí aj. 

Děje se tak pomocí speciálních vstřikovacích strojů. Zpracovávaný plast má nejčastěji formu granulí.

Technologie vstřikování plastů je založena na opakování jednotlivých částí výrobního cyklu. Při vstřikování dochází k roztavení zpracovávaného
plastu, jeho vstříknutí do vstřikovací formy a následnému ztuhnutí v konečný výrobek.

VÝHODY MODERNÍHO ZPRACOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

     Technologie vstřikování plastů má krátké výrobní cykly, přičemž již na jeden cyklus lze získat konečný plastový díl.
     Výhodami technologie vstřikování je, že výrobky mají vysokou rozměrovou i tvarovou přesnost pro sériovou opakovatelnost procesu, na jeden
     cyklus lze získat konečný díl, a to i velmi tvarově složitý, výborná kvalita povrchu, velmi krátké výrobní cykly…