POSTUP SPOLUPRÁCE

Konzultace
Důkladné pochopení vašeho projektu považujeme za nejdůležitější část celého výrobního procesu.
Příprava projektu
Technická konzultace ohledně designu dílu, konceptu vstřikovací formy a zákaznických požadavků na množství kvalitu dílu.
Vývoj výlisku
Modelování, nebo remoldeling dílu s následným 3D tiskem a mold-flow analýzou.
Konstrukce formy
Vývoj a konstrukce vstřikovací formy v CAD/CAM systému.
Výroba vstřikovací formy
Samotná výroba vstřikovací formy, která trvá s ohledem na složitost 4-12 týdnů.
Vzorkování formy
Funkčnost forem testujeme v naší vstřikolisovně. Výstupem jsou výlisky předané zákazníkovi.
Optimalizace
Následné případné korekce vstřikovací formy.
Předání
Forma je připravena k sériové produkci.