VSTŘIKOVACÍ FORMY
Kompletní servis od 3D návrhu, po servis a testování

VSTŘIKOVACÍ FORMY PROTOTYPOVÉ

VSTŘIKOVACÍ FORMY PRO MALÉ SÉRIE

SÉRIOVÉ VSTŘIKOVACÍ FORMY

  • Potřebuji zjistit, zda navržený plastový díl sedí do výrobku a zatím nechci investovat do sériové formy.
  • Potřebuji jen pár desítek kusů výlisků. 

+ Nízké vstupní náklady

+ Krátký termín dodání

Nižší životnost formy

Prodražení ceny výlisku

  • Potřebuji stovky a menší tisíce výlisků
  • Neplánuji dlouhodobou sériovou výrobu

+ Nízké vstupní náklady (cena jen za         tvarovou část)

+ Optimální termín dodání

 Nižší životnost formy

 Vyšší cena výlisku

  • Ano, potřebuji dlouhodobě vyrábět stovky tisíc až miliony kusů precizních výlisků
  • Potřebuji výkonnou a dlouhodobě fungující formu s vysokou produktivitou.

+ Optimální cena výlisku

+ Forma na míru jen pro vaše účely

+ Vysoká životnost formy

 Delší čas výroby

 Vyšší vstupní náklady

forma pro vstřikování plastů